The New 52 - Earth 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The New 52 - Earth 2

Thể Loại Truyện : Comic

Ngày tạo: 03-12,2013

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 432

Tóm tắt:

Với cái chết của Superman, Wonder Woman và Batman, thời đại anh hùng đầu tiên chấm dứt. Apokolips đã bị đẩy lùi, nhưng ai sẽ là người bảo vệ Earth 2 khỏi hiểm họa mới từ bên ngoài---và cả bên trong.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 12.1

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/03/2013

Chapter 2

04/03/2013

Chapter 3

04/03/2013

Chapter 4

03/12/2013

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 12.1

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016
Top