The New 52: Futures End
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The New 52: Futures End

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 822

Tóm tắt:

35 năm sau, thế giới đã bị hủy diệt... Các siêu anh hùng đã chết, hoặc bị biến đổi thành các robot. Kẻ đứng đằng sau việc này là Brother Eye - một cỗ máy có suy nghĩ...Nhưng không phải tất cả đã hết, Terry McGinnis, Batman của tương lai, cùng với sự trợ giúp của Bruce Wayne, đã trốn thoát về quá khứ để ngăn chặn Brother Eye. Tuy nhiên, anh đã trở lại 30 năm trước, thay vì 37 năm.Làm sao Terry có thể ngăn cản Brother Eye khi nó đã được tạo ra và đang nhăm nhe xâm chiếm thế giới?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 21.1

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 18.1

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 21.1

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016
Top