The New Avengers
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The New Avengers

Thể Loại Truyện : Action, Comedy

Ngày tạo: 07-08,2013

Ngày cập nhật: 07-08,2013 (13 - chap) - Tạm Ngưng

Rate: 8

Số lần đọc: 327

Tóm tắt:

Bối cảnh bộ truyện này là 6 tháng sau sự kiện của bộ truyện Avengers Disassembled. Quyết định Dịch vì nó là khoảng trống quan trọng giữa DisAssembled và Skrull Invasion, đồng thời serie này cũng phản ánh khá đầy đủ tình hình của thế giới marvel biến đổi thế nào kể từ sau sự tan ra của Avengers cũ cho đến hết Darkreign.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top