The Nightmare of Fabrication
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Nightmare of Fabrication

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Psychological, Seinen, Other

Ngày tạo: 28-07,2013

Ngày cập nhật: 28-07,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 42

Tóm tắt:

Cơn ác mộng bịa đặt

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top