The one you feed
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The one you feed

Thể Loại Truyện : One Shot, Psychological, Other

Ngày tạo: 12-05,2014

Ngày cập nhật: 12-05,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 193

Tóm tắt:

Trân chiến trong mỗi con người... và kẻ chiến thắng là...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

12/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

12/05/2014
Top