The Pale Horse
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Pale Horse

Thể Loại Truyện : Manhwa, Romance, Seinen, Supernatural

Ngày tạo: 27-05,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 301

Tóm tắt:

Đọc đi rồi biết~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1.5

27/11/2016

Chapter 1

27/05/2014

Chapter 0

27/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/05/2014

Chapter 1

27/05/2014

Chapter 1.5

27/11/2016
Top