The Pearl Blue Story
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Pearl Blue Story

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 09-08,2013

Ngày cập nhật: 09-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 149

Tóm tắt:

Đọc đi rồi biết, nói trước mất hay :)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

09/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

09/08/2013
Top