The Punisher: The Slavers
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Punisher: The Slavers

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 30-08,2013

Ngày cập nhật: 30-08,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 132

Tóm tắt:

Đổi gió chút comic Mỹ nào! đọc thử xem sao nhé! Trans&edit: Shallwedance!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

30/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/08/2013
Top