The Red Book
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Red Book

Thể Loại Truyện : Horror, Manhwa, Psychological

Ngày tạo: 09-09,2015

Ngày cập nhật: 09-09,2015 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 945

Tóm tắt:

túm tắt cái giề, đơn giản là horror, còn muốn túm tắt thì đó là càng tưởng tượng càng thấy sợ :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

09/09/2015

Chapter 24

09/09/2015

Chapter 23

09/09/2015

Chapter 22

09/09/2015

Chapter 21

09/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

28/06/2015

Chapter 1

28/06/2015

Chapter 2

28/06/2015

Chapter 3

28/06/2015

Chapter 4

28/06/2015

Chapter 5

28/06/2015

Chapter 6

28/06/2015

Chapter 7

28/06/2015

Chapter 8

28/06/2015

Chapter 9

28/06/2015

Chapter 10

28/06/2015

Chapter 11

28/06/2015

Chapter 12

19/07/2015

Chapter 13

19/07/2015

Chapter 41

15/08/2015

Chapter 14

09/09/2015

Chapter 15

09/09/2015

Chapter 16

09/09/2015

Chapter 17

09/09/2015

Chapter 18

09/09/2015

Chapter 19

09/09/2015

Chapter 20

09/09/2015

Chapter 21

09/09/2015

Chapter 22

09/09/2015

Chapter 23

09/09/2015

Chapter 24

09/09/2015

Chapter 25

09/09/2015
Top