The Shard of Evil
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Shard of Evil

Thể Loại Truyện : Horror, Josei

Ngày tạo: 14-05,2014

Ngày cập nhật: 14-05,2014 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 207

Tóm tắt:

Một series các truyện ngắn của Junji Ito, đến với người đọc bắt đầu từ 2013. Vẫn là những hiện tượng kỳ quái xảy ra trong những cuộc sống bình thường, không ai có thể giải thích cho sự tồn tại của những hiện tượng đó.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top