The Shrine's Daiyousei
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Shrine's Daiyousei

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 12-07,2015

Ngày cập nhật: 12-07,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 82

Tóm tắt:

Biết tui là ai rồi thì dài dòng chi cho mệt

Ai đọc rồi thì miễn ý kiến hén.....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

12/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/07/2015
Top