The Summer Time Graduation Trip
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Summer Time Graduation Trip

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery

Ngày tạo: 02-04,2014

Ngày cập nhật: 02-04,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 256

Tóm tắt:

Tác phẩm này do Junji Itou vẽ minh họa, cốt truyện do người khác viết.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

02/04/2014

One shot

02/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

02/04/2014

Chapter 1

02/04/2014
Top