The Switch That Akashi Turned On
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Switch That Akashi Turned On

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 09-10,2014

Ngày cập nhật: 09-10,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 143

Tóm tắt:

AkaKuro's day và điều Tetsuya muốn làm \(=w=)/

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

09/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/10/2014
Top