The Sword of Emperor
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Sword of Emperor

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Manhwa, Other, Action

Ngày tạo: 15-09,2015

Ngày cập nhật: 15-09,2015 (62 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,283

Tóm tắt:

Nội dung : Bối cảnh của câu chuyện xảy ra vào đời nhà Minh, sau khi Chu Nguyên Chương băng hà. Vị hoàng đế trẻ Chu Huệ Đế, cháu của Chu Nguyên Chương bị đá khỏi ngôi vua sau khi tại ngôi không được bao lâu. Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 44

15/09/2015

Chapter 43

14/09/2015

Chapter 42.2

14/09/2015

Chapter 42.1

14/06/2015

Chapter 41

15/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

07/01/2015

Chapter 1.2

07/01/2015

Chapter 1.3

07/01/2015

Chapter 2

09/01/2015

Chapter 3

10/01/2015

Chapter 4

12/01/2015

Chapter 7

15/01/2015

Chapter 5

15/01/2015

Chapter 6.1

15/01/2015

Chapter 6.2

16/01/2015

Chapter 7.1

17/01/2015

Chapter 7.2

17/01/2015

Chapter 8

19/01/2015

Chapter 9

22/01/2015

Chapter 10

24/01/2015

Chapter 11

26/01/2015

Chapter 12

28/01/2015

Chapter 13

29/01/2015

Chapter 14

30/01/2015

Chapter 15.1

01/02/2015

Chapter 15.2

01/02/2015

Chapter 16

09/02/2015

Chapter 17

14/02/2015

Chapter 18.1

15/02/2015

Chapter 18.2

16/02/2015

Chapter 19

17/02/2015

Chapter 20.1

18/02/2015

Chapter 19.2

19/02/2015

Chapter 20.2

21/02/2015

Chapter 21.1

27/02/2015

Chapter 21.2

01/03/2015

Chapter 22.1

02/03/2015

Chapter 22.2

03/03/2015

Chapter 23.1

04/03/2015

Chapter 23.2

05/03/2015

Chapter 24

06/03/2015

Chapter 25.1

07/03/2015

Chapter 25.2

08/03/2015

Chapter 26.2

10/03/2015

Chapter 26.3

11/03/2015
Top