The Tale of a Letter Inside the Top Room
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Tale of a Letter Inside the Top Room

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Romance, School Life, Supernatural, Tragedy, Other

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 72

Tóm tắt:

Story about Yuuji and Kana

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top