The Tranformers - Autocracy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Tranformers - Autocracy

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 324

Tóm tắt:

The Transformers: Autocracy là miniseries 12 phần tập trung vào các sự kiện trước Great War...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 10

08/01/2017

Chapter 8

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 8

08/01/2017

Chapter 10

08/01/2017

Chapter 12

08/01/2017
Top