The Transformers: Robots in Disguise
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Transformers: Robots in Disguise

Thể Loại Truyện : Supernatural, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 135

Tóm tắt:

The Transformers: Robots in Disguise là series tập trung vào Bumblebee và các Autobots khi họ cố gìn giữ hòa bình giữa phe NAIL và Decepticon để đưa Cybertron tới một thời kì hoàng kim mới...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016
Top