The Transformers Spotlight
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Transformers Spotlight

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 136

Tóm tắt:

Tổng hợp các one-shot về các nhân vật trong Transformers!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Top