The Trinity War
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Trinity War

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 08-09,2013

Ngày cập nhật: 08-09,2013 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 249

Tóm tắt:

"Trinity War" (tạm dịch là cuộc chiến bộ ba) là sự kiện crossover lớn đầu tiên của vũ trụ 'New 52' kể từ khi ra mắt vào năm 2011. Bộ ba hay ba phe được nhắc đến ở đây bao gồm Justice League, Justice League of America và Justice League Dark. Nguồn gốc dẫn đến Trinity War cũng như sự ra đời của vũ trụ New 52 bắt đằu bằng sự kết thúc của sự kiện Flashpoint trước đó của Earth-0.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

08/09/2013

Chapter 3

01/09/2013

Chapter 4

01/09/2013

Chapter 2

30/08/2013

Chapter 1

30/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/08/2013

Chapter 2

30/08/2013

Chapter 4

01/09/2013

Chapter 3

01/09/2013

Chapter 5

08/09/2013
Top