The TRuth-lie.
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The TRuth-lie.

Thể Loại Truyện : Horror, One Shot, Psychological, Romance, Tragedy, Other

Ngày tạo: 23-06,2015

Ngày cập nhật: 23-06,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 128

Tóm tắt:

oneshot thì tóm tắt gì? tác phẩm đầu tay,lúc mới vào nghề,từng đăng lên vào ngày 1/4/2015 trên trang vetruyen.com ,giờ đăng vào đây.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

23/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

One shot

23/06/2015
Top