Thề ước người và rồng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thề ước người và rồng

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Other, Action

Ngày tạo: 01-02,2015

Ngày cập nhật: 01-02,2015 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 880

Tóm tắt:

Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương qua đời ... và sự cân bằng ấy cùng với monh muốn hòa bình của bà đã dần trở nên vô vộng ... Chiến tranh lại tiếp tục xảy ra... Một Vương giả của thú ảo vương - Uranborg đã đến nhân giới. Bất chợt... Anh gặp được Arkanjel - một mỹ nam còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ ... Và Uranborg đã thề ước với Arkanjel... Cuộc phiêu lưu của nhóm sẽ đi đến đâu? Chuyện tình và ngôi vị của Thú ảo Vương Uranborg sẽ như thế nao?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

01/02/2015

Chapter 13

01/02/2015

Chapter 12

01/02/2015

Chapter 11.2

01/02/2015

Chapter 11.1

01/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/02/2015

Chapter 2

01/02/2015

Chapter 3.1

01/02/2015

Chapter 3.2

01/02/2015

Chapter 4.1

01/02/2015

Chapter 4.2

01/02/2015

Chapter 5.1

01/02/2015

Chapter 5.2

01/02/2015

Chapter 5.3

01/02/2015

Chapter 6.1

01/02/2015

Chapter 6.2

01/02/2015

Chapter 7.1

01/02/2015

Chapter 7.2

01/02/2015

Chapter 8.1

01/02/2015

Chapter 8.2

01/02/2015

Chapter 9.1

01/02/2015

Chapter 9.2

01/02/2015

Chapter 10.1

01/02/2015

Chapter 10.2

01/02/2015

Chapter 10.3

01/02/2015

Chapter 11.1

01/02/2015

Chapter 11.2

01/02/2015

Chapter 12

01/02/2015

Chapter 13

01/02/2015

Chapter 14

01/02/2015
Top