The Vampire and the Bachelor Next Door
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Vampire and the Bachelor Next Door

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Seinen, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 13-12,2013

Ngày cập nhật: 13-12,2013 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 299

Tóm tắt:

biết nói gì nhỉ? 1 tên thất nghiệp gặp 1 em vampire. vậy chuyện gì sẽ xảy ra....?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

13/12/2013

Chapter 4

08/12/2013

Chapter 3

26/10/2013

Chapter 2

06/08/2013

Chapter 1

23/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/07/2013

Chapter 2

06/08/2013

Chapter 3

26/10/2013

Chapter 4

08/12/2013

Chapter 5

13/12/2013
Top