The Walking Dead
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Walking Dead

Thể Loại Truyện : Horror, Action

Ngày tạo: 20-10,2015

Ngày cập nhật: 20-08,2017 (97 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,813

Tóm tắt:

Bạn đã xem phim The Walking Dead chưa? Thế thì đọc truyện tranh nhé

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 98

20/08/2017

Chapter 97

20/08/2017

Chapter 96

20/08/2017

Chapter 95

20/08/2017

Chapter 94

20/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/05/2014

Chapter 2

13/05/2014

Chapter 3

13/05/2014

Chapter 4

13/05/2014

Chapter 5

13/05/2014

Chapter 6

13/05/2014

Chapter 7

13/05/2014

Chapter 8

13/05/2014

Chapter 9

13/05/2014

Chapter 10

13/05/2014

Chapter 11

13/05/2014

Chapter 12

13/05/2014

Chapter 13

13/05/2014

Chapter 14

13/05/2014

Chapter 15

13/05/2014

Chapter 16

13/05/2014

Chapter 17

13/05/2014

Chapter 18

13/05/2014

Chapter 19

13/05/2014

Chapter 20

13/05/2014

Chapter 21

13/05/2014

Chapter 22

13/05/2014

Chapter 23

13/05/2014

Chapter 24

13/05/2014

Chapter 25

13/05/2014

Chapter 26

13/05/2014

Chapter 27

16/05/2014

Chapter 28

17/05/2014

Chapter 29

18/05/2014

Chapter 30

20/05/2014

Chapter 31

23/05/2014

Chapter 32

24/05/2014

Chapter 33

25/05/2014

Chapter 34

26/05/2014

Chapter 35

27/05/2014

Chapter 36

28/05/2014

Chapter 37

29/05/2014

Chapter 38

31/05/2014

Chapter 39

03/06/2014

Chapter 40

03/06/2014
Top