The White Witch
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The White Witch

Thể Loại Truyện : Drama, Seinen, Action

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 14-10,2017 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 530

Tóm tắt:

câu truyện về một huyền thoại bắn tỉa

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

14/10/2017

Chapter 17

13/10/2017

Chapter 16

13/10/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

13/10/2017

Chapter 17

13/10/2017

Chapter 18

14/10/2017
Top