The Wife-to-Be
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Wife-to-Be

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 19-03,2014

Ngày cập nhật: 19-03,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 119

Tóm tắt:

The Wife-to-be là một one shot vừa ngọt vừa đắng kể về kết thúc của một mối quan hệ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

19/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

19/03/2014
Top