The Yagyu Ninja Scroll
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Yagyu Ninja Scroll

Thể Loại Truyện : Historical, Martial Arts, Mature, Seinen, Action

Ngày tạo: 06-11,2015

Ngày cập nhật: 06-11,2015 (49 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,896

Tóm tắt:

Horimondo là thủ lĩnh của 1 cuộc nổi loạn chống lại lãnh chúa của vùng Aitzu. Sau cuộc nổi loạn, ông ta bị bắt và giải đi xét xử. Nhưng những kẻ được lệnh bắt ông là "7 Ngọn Giáo của Aitzu" lại có nhiều mưu đồ khác, khi mà chúng tìm đến tận nơi những người phụ nữ của gia tộc Hori đang lẩn trốn để giết họ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 49

06/11/2015

Chapter 48

28/10/2015

Chapter 47

23/10/2015

Chapter 46

23/10/2015

Chapter 45

04/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2014

Chapter 2

27/11/2014

Chapter 3

27/11/2014

Chapter 4

27/11/2014

Chapter 5

27/11/2014

Chapter 6

27/11/2014

Chapter 7

27/11/2014

Chapter 8

27/11/2014

Chapter 9

27/11/2014

Chapter 10

27/11/2014

Chapter 11

27/11/2014

Chapter 12

27/11/2014

Chapter 13

25/12/2014

Chapter 14

25/12/2014

Chapter 15

16/09/2015

Chapter 16

16/09/2015

Chapter 17

16/09/2015

Chapter 18

16/09/2015

Chapter 19

16/09/2015

Chapter 20

16/09/2015

Chapter 21

16/09/2015

Chapter 22

16/09/2015

Chapter 23

16/09/2015

Chapter 24

16/09/2015

Chapter 25

16/09/2015

Chapter 26

16/09/2015

Chapter 27

16/09/2015

Chapter 28

16/09/2015

Chapter 29

16/09/2015

Chapter 30

16/09/2015

Chapter 31

16/09/2015

Chapter 32

16/09/2015

Chapter 33

16/09/2015

Chapter 34

16/09/2015

Chapter 35

16/09/2015

Chapter 36

16/09/2015

Chapter 37

16/09/2015

Chapter 38

16/09/2015

Chapter 39

16/09/2015

Chapter 40

16/09/2015
Top