The Young Master and The Maid
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Young Master and The Maid

Thể Loại Truyện : Fantasy, Shoujo, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 226

Tóm tắt:

Câu chuyện về một cậu chủ nhỏ tuổi và người hầu của cậu ta tại một đất nước có tên là Orihen... :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017
Top