TheSis
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

TheSis

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 24-01,2013

Ngày cập nhật: 24-01,2013 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 651

Tóm tắt:

càng đọc càng ghiền, đọc đi sẽ biết

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

24/01/2013

Chapter 8

23/01/2013

Chapter 7

20/01/2013

Chapter 6

20/01/2013

Chapter 5

18/01/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/01/2013

Chapter 2

15/01/2013

Chapter 3

16/01/2013

Chapter 4

18/01/2013

Chapter 5

18/01/2013

Chapter 6

20/01/2013

Chapter 7

20/01/2013

Chapter 8

23/01/2013

Chapter 9

24/01/2013
Top