Thief and Detective
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thief and Detective

Thể Loại Truyện : Romance, Other

Ngày tạo: 06-05,2011

Ngày cập nhật: 06-05,2011 (7 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 362

Tóm tắt:

Một tên trộm bí ẩn. Một sĩ quan cảnh sát. Một trò chơi trốn tìm. Cho tới khi kẻ săn đuổi bỗng nhận ra chính mình mới là người bị săn đuổi...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

06/05/2011

Chapter 6

06/05/2011

Chapter 5

06/05/2011

Chapter 4

06/05/2011

Chapter 3

06/05/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/05/2011

Chapter 2

06/05/2011

Chapter 3

06/05/2011

Chapter 4

06/05/2011

Chapter 5

06/05/2011

Chapter 6

06/05/2011

Chapter 7

06/05/2011
Top