Thief vs Greed
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thief vs Greed

Thể Loại Truyện : One Shot, Seinen, Comedy

Ngày tạo: 27-05,2014

Ngày cập nhật: 27-05,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 40

Tóm tắt:

Câu truyện ngắn kể về pé loli đi cướp tiệm của cha lolicon...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top