Thiên Địa Long Hồn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Địa Long Hồn

Thể Loại Truyện : Manhwa, Action, Anime

Ngày tạo: 05-06,2014

Ngày cập nhật: 05-06,2014 (14 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 766

Tóm tắt:

Đọc thì bít mà ...............................!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

05/06/2014

Chapter 13

20/05/2014

Chapter 12

26/04/2014

Chapter 11

22/04/2014

Chapter 10

16/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/03/2014

Chapter 2

09/03/2014

Chapter 3

15/03/2014

Chapter 4

15/03/2014

Chapter 5

15/03/2014

Chapter 6

25/03/2014

Chapter 7

29/03/2014

Chapter 8

06/04/2014

Chapter 9

11/04/2014

Chapter 10

16/04/2014

Chapter 11

22/04/2014

Chapter 12

26/04/2014

Chapter 13

20/05/2014

Chapter 14

05/06/2014
Top