Thiên Đường Song Song Tại Dị Giới
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Đường Song Song Tại Dị Giới

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Harem, Mature, Mystery, Romance, Seinen, Smut, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 05-02,2018

Ngày cập nhật: 17-09,2018 (55 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 488

Tóm tắt:

Thanh niên xuyên không tới thế giới không có đàn ông chỉ có phụ nữ và lập dàn harem....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 56

17/09/2018

Chapter 55

10/09/2018

Chapter 54

24/08/2018

Chapter 53

12/08/2018

Chapter 50

23/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 8

05/02/2018

Chapter 9

05/02/2018

Chapter 10

05/02/2018

Chapter 11

05/02/2018

Chapter 12

05/02/2018

Chapter 13

05/02/2018

Chapter 14

05/02/2018

Chapter 15

05/02/2018

Chapter 16

05/02/2018

Chapter 17

05/02/2018

Chapter 18

05/02/2018

Chapter 19

05/02/2018

Chapter 20

05/02/2018

Chapter 21

05/02/2018

Chapter 22

05/02/2018

Chapter 23

05/02/2018

Chapter 24

05/02/2018

Chapter 25

05/02/2018

Chapter 26

05/02/2018

Chapter 27

05/02/2018

Chapter 28

05/02/2018

Chapter 29

05/02/2018

Chapter 23

09/06/2018

Chapter 24

09/06/2018

Chapter 25

09/06/2018

Chapter 26

09/06/2018

Chapter 27

09/06/2018

Chapter 28

09/06/2018

Chapter 29

09/06/2018

Chapter 30

09/06/2018

Chapter 31

09/06/2018

Chapter 32

09/06/2018

Chapter 33

09/06/2018

Chapter 34

09/06/2018

Chapter 35

09/06/2018

Chapter 36

09/06/2018

Chapter 37

09/06/2018

Chapter 38

09/06/2018

Chapter 39

09/06/2018

Chapter 40

09/06/2018
Top