Thiên Hạ Đệ Nhất Manh Phu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Hạ Đệ Nhất Manh Phu

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 01-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (30 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 668

Tóm tắt:

Đạng cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 27.2

27/11/2016

Chapter 27.1

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

13/09/2014

Chapter 1.2

13/09/2014

Chapter 2

22/09/2014

Chapter 3

16/10/2014

Chapter 4

18/10/2014

Chapter 5

17/11/2014

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

16/01/2015

Chapter 9

19/01/2015

Chapter 10

14/02/2015

Chapter 11

02/03/2015

Chapter 12

24/03/2015

Chapter 13

28/03/2015

Chapter 14

28/04/2015

Chapter 15

15/05/2015

Chapter 16

27/05/2015

Chapter 17

03/06/2015

Chapter 18

17/06/2015

Chapter 19

25/07/2015

Chapter 20

22/08/2015

Chapter 21

26/09/2015

Chapter 22

01/11/2015

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27.1

27/11/2016

Chapter 27.2

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016
Top