Thiên Hạ Vô Địch 2013
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Hạ Vô Địch 2013

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 20-10,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 862

Tóm tắt:

Truyện của nxb Đại Độ, kể về tranh bá giữa hắc bang và Võ Đang. Truyện cũng xuất hiện những nhân vật quen thuộc của nxb Ngọc Hoàng Triều như Luyện Vong Tông, Vương Vô Kỵ, Túy Oa, tạo hình có cả một số nhân vật Long Hổ Môn...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/11/2013

Chapter 2

07/01/2014

Chapter 3

07/01/2014

Chapter 4

07/01/2014

Chapter 5

07/01/2014

Chapter 6

09/01/2014

Chapter 7

10/01/2014

Chapter 8

12/01/2014

Chapter 9

26/01/2014

Chapter 10

26/01/2014

Chapter 11

11/02/2014

Chapter 12

15/02/2014

Chapter 13

15/02/2014

Chapter 14

25/02/2014

Chapter 15

10/03/2014

Chapter 16

14/03/2014

Chapter 17

04/10/2015

Chapter 18

04/10/2015

Chapter 19

05/10/2015

Chapter 20

12/10/2015

Chapter 21

14/10/2015

Chapter 22

18/10/2015

Chapter 23

20/10/2015

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016
Top