Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Action

Ngày tạo: 23-04,2013

Ngày cập nhật: 23-04,2013 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,188

Tóm tắt:

Ngoại truyện nói về "Thiên hạ vô địch Tiểu Kiếm Tiên". Các sự kiện trong truyện là của đại tác Long Hổ Môn 1028 chap nên sẽ có nhiều tình tiết khác với Tân tác Long Hổ Môn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

23/04/2013

Chapter 32

22/04/2013

Chapter 31

22/04/2013

Chapter 30

20/04/2013

Chapter 29

18/04/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/11/2011

Chapter 2

14/11/2011

Chapter 3

14/11/2011

Chapter 4

14/11/2011

Chapter 5

14/11/2011

Chapter 6

14/11/2011

Chapter 7

14/11/2011

Chapter 8

14/11/2011

Chapter 9

14/11/2011

Chapter 10

14/11/2011

Chapter 11

14/11/2011

Chapter 12

14/11/2011

Chapter 13

14/11/2011

Chapter 14

14/11/2011

Chapter 15

14/11/2011

Chapter 16

14/11/2011

Chapter 17

14/11/2011

Chapter 18

14/11/2011

Chapter 19

14/11/2011

Chapter 20

27/10/2012

Chapter 21

03/11/2012

Chapter 22

05/12/2012

Chapter 23

11/04/2013

Chapter 24

14/04/2013

Chapter 25

15/04/2013

Chapter 26

15/04/2013

Chapter 27

16/04/2013

Chapter 28

17/04/2013

Chapter 29

18/04/2013

Chapter 30

20/04/2013

Chapter 31

22/04/2013

Chapter 32

22/04/2013

Chapter 33

23/04/2013
Top