Thiên Hạ Vô Lại
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Hạ Vô Lại

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance

Ngày tạo: 25-10,2015

Ngày cập nhật: 04-07,2018 (66 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,107

Tóm tắt:

Trong một lần bất cẩn rơi xuống nước và bị mất trí nhớ, Nhuyễn Nhuyễn được một người con trai cứu lên, hắn ta tự xưng là tướng công của nàng và câu chuyện thú vị bắt đầu…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 46

04/07/2018

Chapter 45

04/07/2018

Chapter 44

04/07/2018

Chapter 43

12/06/2018

Chapter 42

12/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/03/2015

Chapter 2.1

31/03/2015

Chapter 2.2

31/03/2015

Chapter 3.1

31/03/2015

Chapter 3.2

01/04/2015

Chapter 4.1

03/04/2015

Chapter 4.2

03/04/2015

Chapter 5.1

04/04/2015

Chapter 4

05/04/2015

Chapter 6

05/05/2015

Chapter 6.2

22/08/2015

Chapter 6.3

25/10/2015

Chapter 7.1

26/11/2016

Chapter 7.2

26/11/2016

Chapter 7.3

26/11/2016

Chapter 7.4

26/11/2016

Chapter 8.1

26/11/2016

Chapter 8.2

26/11/2016

Chapter 8.3

26/11/2016

Chapter 9.1

26/11/2016

Chapter 9.2

26/11/2016

Chapter 10.1

26/11/2016

Chapter 10.2

26/11/2016

Chapter 10.3

26/11/2016

Chapter 10.4

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 11.2

07/01/2017

Chapter 11.3

07/01/2017

Chapter 11.4

07/01/2017

Chapter 11.5

07/01/2017

Chapter 11.6

18/01/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017
Top