Thiên Kim Đường Môn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Kim Đường Môn

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Smut, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 12-11,2018 (71 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,223

Tóm tắt:

Rất hay ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 71

12/11/2018

Chapter 70

01/10/2018

Chapter 69

28/09/2018

Chapter 68

18/09/2018

Chapter 67

11/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

29/07/2017

Chapter 14

29/07/2017

Chapter 15

31/07/2017

Chapter 16

01/08/2017

Chapter 17

09/08/2017

Chapter 18

11/08/2017

Chapter 19

12/08/2017

Chapter 20

14/08/2017

Chapter 21

16/08/2017

Chapter 22

18/08/2017

Chapter 23

21/08/2017

Chapter 24

23/08/2017

Chapter 25

20/09/2017

Chapter 26

21/09/2017

Chapter 4

27/09/2017

Chapter 27

29/09/2017

Chapter 28

30/09/2017

Chapter 29

03/10/2017

Chapter 30

09/10/2017

Chapter 31

14/10/2017

Chapter 32

19/11/2017

Chapter 33

21/11/2017

Chapter 34

27/11/2017

Chapter 35

05/12/2017

Chapter 36

19/01/2018

Chapter 37

23/01/2018

Chapter 38

24/01/2018

Chapter 39

30/01/2018

Chapter 40

02/02/2018
Top