Thiên Tài J
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Tài J

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 03-08,2017 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 758

Tóm tắt:

Thiên tài J là ai? Anh ta là học sinh nhân cách tốt, IQ cao, biết chứng khoáng, cực thông minh. Chính anh ta – Thiên tài J!!!?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

03/08/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 0

26/11/2016

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

15/01/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

03/08/2017
Top