Thiên Tài Tiên Thuật Sư
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Tài Tiên Thuật Sư

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Other, Adventure

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 544

Tóm tắt:

Âm thú tà ác đáng sợ, Mật Tông quỷ thần khó lường, một cô gái có sức mạnh kinh người, một thiếu niên tự xưng là thiên tài tiên thuật sư... Tất cả chỉ là mở màn cho một bí mật che giấu mấy nghìn năm Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 1.2

27/11/2016

Chapter 2.1

27/11/2016

Chapter 2.2

27/11/2016

Chapter 2.3

27/11/2016

Chapter 2.4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4.1

27/11/2016

Chapter 4.2

27/11/2016

Chapter 5.1

27/11/2016

Chapter 5.2

27/11/2016

Chapter 5.3

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7.1

27/11/2016

Chapter 7.2

27/11/2016

Chapter 8.1

27/11/2016

Chapter 8.2

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016
Top