Thiên Thần Cuối Thế Kỉ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Thần Cuối Thế Kỉ

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 17-04,2014

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (20 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,133

Tóm tắt:

Suzuka thích cậu bạn Naoto nổi tiếng nhất trường. Nhưng một hôm, Naoto bị tai nạn và hồn lìa khỏi xác. Cho đến khi hồn nhập lại được với cơ thể, Naoto đành ở nhà nhà Suzuka và trở thành thần hộ vệ cho cô bé...!?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20 - End

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20 - End

28/07/2017
Top