Thiên Tử Truyền Kỳ I - Cơ Phát Khai Chu bản
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Tử Truyền Kỳ I - Cơ Phát Khai Chu bản

Thể Loại Truyện : Historical, Martial Arts, Other, Action

Ngày tạo: 22-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (164 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 6,894

Tóm tắt:

3000 năm trước, đời thứ 28 nhà Thương, Trụ Vương là hôn quân bạo ngược, hoang dâm vô độ, mê man Đắc kỹ là hồ yêu tuyệt diễm, bày đủ trò vui, Hoàng Thành trở thành cung vàng điện ngọc, khiến sinh linh lầm than. Nước chư hầu phương Tây đã có một đứa bé đầy đủ long khí, chân mạng thiên tử giáng sinh, Trụ Vương phái binh chinh chiến, Tây Bá Hầu Cơ Xương chỉ là chư hầu nhỏ, binh ít thế yếu, vì bảo vệ con yêu là tiểu Cơ Phát, đã lập kỳ trận, mong xoay chuyển mệnh trời, đối phó Trụ Vương....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 163

27/11/2016

Chapter 163.1

27/11/2016

Chapter 162

27/11/2016

Chapter 161

27/11/2016

Chapter 160

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 15

21/10/2012

Chapter 16

21/10/2012

Chapter 17

21/10/2012

Chapter 18

21/10/2012

Chapter 19

26/10/2012

Chapter 20

26/10/2012

Chapter 21

26/10/2012

Chapter 22

27/10/2012

Chapter 23

29/10/2012

Chapter 24

29/10/2012

Chapter 25

07/11/2012

Chapter 26

08/11/2012

Chapter 27

09/11/2012

Chapter 28

13/12/2013

Chapter 29

13/12/2013

Chapter 30

13/12/2013

Chapter 31

22/12/2013

Chapter 32

14/03/2014

Chapter 33

14/03/2014

Chapter 34

14/03/2014

Chapter 35

20/03/2014

Chapter 36

20/03/2014

Chapter 37

12/04/2014

Chapter 38

10/06/2014

Chapter 39

11/06/2014

Chapter 40

11/06/2014
Top