Thiên Tử Truyền Kỳ III - Lưu Manh Thiên Tử
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiên Tử Truyền Kỳ III - Lưu Manh Thiên Tử

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Martial Arts, Other, Action

Ngày tạo: 30-10,2014

Ngày cập nhật: 30-10,2014 (64 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,166

Tóm tắt:

Chẳng hiểu ổng phiêu bạt chốn nào nữa rồi!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 63

30/10/2014

Chapter 0

29/10/2014

Chapter 62

29/10/2014

Chapter 61

27/10/2014

Chapter 60

25/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/07/2012

Chapter 2

10/07/2012

Chapter 3

10/07/2012

Chapter 4

10/07/2012

Chapter 5

10/07/2012

Chapter 6

10/07/2012

Chapter 7

10/07/2012

Chapter 8

10/07/2012

Chapter 9

10/07/2012

Chapter 10

10/07/2012

Chapter 11

10/07/2012

Chapter 12

10/07/2012

Chapter 13

10/07/2012

Chapter 14

10/07/2012

Chapter 15

10/07/2012

Chapter 16

10/07/2012

Chapter 17

10/07/2012

Chapter 18

10/07/2012

Chapter 19

10/07/2012

Chapter 20

10/07/2012

Chapter 21

10/07/2012

Chapter 22

10/07/2012

Chapter 23

10/07/2012

Chapter 24

10/07/2012

Chapter 25

10/07/2012

Chapter 26

10/07/2012

Chapter 27

10/07/2012

Chapter 28

10/07/2012

Chapter 29

10/07/2012

Chapter 30

09/02/2013

Chapter 31

25/08/2013

Chapter 32

29/08/2013

Chapter 33

01/09/2013

Chapter 34

17/09/2013

Chapter 35

27/09/2013

Chapter 36

07/10/2013

Chapter 37

15/10/2013

Chapter 38

22/10/2013

Chapter 39

23/10/2013

Chapter 40

20/11/2013
Top