Thiết Huyết Nam Nhi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiết Huyết Nam Nhi

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 09-12,2014

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (93 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,033

Tóm tắt:

Phái Thanh Thành vốn là một trong những kiếm phái lâu đời của Trung Hoa. Nơi sản sinh ra biết bao kiếm thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ Dương Tiểu Lưu – một đệ tử phái Thanh Thành trong một lần được xuống núi rèn luyện…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 79

28/07/2017

Chapter 78

28/07/2017

Chapter 77

28/07/2017

Chapter 76

28/07/2017

Chapter 75

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24.1

28/07/2017

Chapter 24.2

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26.1

28/07/2017

Chapter 27.1

28/07/2017

Chapter 27.2

28/07/2017

Chapter 28.1

28/07/2017

Chapter 28.2

28/07/2017

Chapter 29.1

28/07/2017

Chapter 29.2

28/07/2017

Chapter 30.1

28/07/2017

Chapter 30.2

28/07/2017

Chapter 31.1

28/07/2017

Chapter 31.2

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017
Top