Thiết Huyết Tam Diệp Đoàn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thiết Huyết Tam Diệp Đoàn

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Supernatural, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 149

Tóm tắt:

Hãy nghĩ là nó là Natsu ver 2 ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 1

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017
Top