Thông Linh Phi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thông Linh Phi

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Mystery, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 19-11,2018 (340 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 689

Tóm tắt:

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 205.5

19/11/2018

Chapter 205

18/11/2018

Chapter 204.5

16/11/2018

Chapter 204

15/11/2018

Chapter 203.5

12/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 23.5

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 24.5

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016
Top