Thor God of Thunder
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thor God of Thunder

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action, Comic

Ngày tạo: 25-06,2016

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 630

Tóm tắt:

Thor: God of Thunder của Jason Aaron và Esad Ribic, một câu chuyện kể về Thor tại 3 thời kỳ khác nhau trong cuộc đời của mình, là một vị thần nóng tính trẻ tuổi của quá khứ, là một Avenger huyền thoại trong hiện tại và là một vị vua già của một Asgard bị hỏng trong tương lai.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

08/01/2017

Chapter 8

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 8

08/01/2017

Chapter 9

08/01/2017
Top