Thor: God of Thunder
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thor: God of Thunder

Thể Loại Truyện : Comic

Ngày tạo: 19-07,2014

Ngày cập nhật: 19-07,2014 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 360

Tóm tắt:

Thor truy tìm một tên sát thần. Câu chuyện được kể dưới con mắt của Thor quá khứ, hiện tại và tương lai.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

19/07/2014

Chapter 8

19/07/2014

Chapter 7

19/07/2014

Chapter 6

19/07/2014

Chapter 5

28/02/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/01/2013

Chapter 2

01/01/2013

Chapter 3

28/02/2013

Chapter 4

28/02/2013

Chapter 5

28/02/2013

Chapter 6

19/07/2014

Chapter 7

19/07/2014

Chapter 8

19/07/2014

Chapter 9

19/07/2014
Top