Threads of Time - Dòng thời gian
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Threads of Time - Dòng thời gian

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Historical, Mature, Seinen, Tragedy, Action, Adventure

Ngày tạo: 14-08,2013

Ngày cập nhật: 14-08,2013 (46 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,606

Tóm tắt:

Một cuộc đời đan xen giữa quá khứ và hiện tại của một chàng trai - Một linh hồn luôn đeo bám lấy anh.Anh ta sẽ làm thế nào để thoát khỏi nó, hay là quay lại đối mặt với nó... hãy đón đọc và hạ hồi phân giải

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 46

14/08/2013

Chapter 45

14/08/2013

Chapter 44

14/08/2013

Chapter 43

14/08/2013

Chapter 42

14/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/08/2013

Chapter 2

14/08/2013

Chapter 3

14/08/2013

Chapter 4

14/08/2013

Chapter 5

14/08/2013

Chapter 6

14/08/2013

Chapter 7

14/08/2013

Chapter 8

14/08/2013

Chapter 9

14/08/2013

Chapter 10

14/08/2013

Chapter 11

14/08/2013

Chapter 12

14/08/2013

Chapter 13

14/08/2013

Chapter 14

14/08/2013

Chapter 15

14/08/2013

Chapter 16

14/08/2013

Chapter 17

14/08/2013

Chapter 18

14/08/2013

Chapter 19

14/08/2013

Chapter 20

14/08/2013

Chapter 21

14/08/2013

Chapter 22

14/08/2013

Chapter 23

14/08/2013

Chapter 24

14/08/2013

Chapter 25

14/08/2013

Chapter 26

14/08/2013

Chapter 27

14/08/2013

Chapter 28

14/08/2013

Chapter 29

14/08/2013

Chapter 30

14/08/2013

Chapter 31

14/08/2013

Chapter 32

14/08/2013

Chapter 33

14/08/2013

Chapter 34

14/08/2013

Chapter 35

14/08/2013

Chapter 36

14/08/2013

Chapter 37

14/08/2013

Chapter 38

14/08/2013

Chapter 39

14/08/2013

Chapter 40

14/08/2013
Top