Thử 1 lần nhé
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thử 1 lần nhé

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 31-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (17 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 367

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^, hay đấy

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/08/2015

Chapter 2

31/10/2015

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017
Top