Thú Cưng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thú Cưng

Thể Loại Truyện : Drama, School Life, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (68 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,303

Tóm tắt:

Gayoon thần tượng Soha và quyết định làm chó cho SohaHết !

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 67

28/07/2017

Chapter 66

28/07/2017

Chapter 65

28/07/2017

Chapter 64

18/01/2017

Chapter 63

18/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016
Top